Corpuls AED

Med sin lave vekt og kompakte dimensjoner er corpuls aed et ideelt supplement til akuttutstyret eller førstehjelpsutrustningen. Den har lang beredskapstid opptil fem år, og de automatiske selvtestene sikrer trygg bruk.
View Equipment

Corpuls Control

corpuls aed er en robust og enkel defibrillator i corpuls sin portefølje av gjenopplivningsutstyr.
View Equipment

Corpuls CPR

Copuls cpr kan enkelt brukes mens PCI eller flere andre typer intervensjoner/korrigering av reversible årsaker pågår.
corpuls cpr er ikke i veien for ultralyddiagnostikk eller innleggelse av thoraxdren for eksempel.
View Equipment